SVJ TOVÁRNÍ.CZ

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU ČP. 494, 495 A 496, ULICE TOVÁRNÍ V TRUTNOVĚ

Stav ohřevu teplé vody a topení

Teplota teplé vody 52 °C
Teplota radiátoru 61 °C (vypnuto - letní mód)

Pozn.: Teplota teplé vody by se měla vždy pohybovat mezi 50-55 °C. Pokud je teplota teplé vody mimo uvedenou mez, mohlo dojít k poruše na naší OPS, nebo je porucha na přívodu horkovodu z ČEZu.
Teplota vody v radiátorech se mění v závislosti na denní době a venkovní teplotě. V odbdobí od 7 do 22 hodin je vytápění aktivní pro dosažení teploty 23°C v bytech. Od 22 do 7 hodin je požadována udržovací teplota 18°C. Pokud je zobrazen údaj --- °C, není vytápění aktuálně aktivní. Pokud je zobrazen údaj "vypnuto - letní mód", je systém vypnut pro období mimo topnou sezónu. Pravidla pro zahájení/ukončení topné sezóny níže.

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
- dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.
- průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.
- vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.