SVJ TOVÁRNÍ.CZ

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU ČP. 494, 495 A 496, ULICE TOVÁRNÍ V TRUTNOVĚ

07.03.2016

Zápis ze shromáždění ze dne 23.11.2015 ke stažení zde.

12.11.2015

Pozvánka na shromáždění členů SVJ Tovární

Datum:23.11.2015
Čas:18:00
Místo:chod 495 - sklepní prostory
Program: 1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2014
2. Provoz nové výměníkové stanice
3. Diskuze

S ohledem na schválené stanovy Vás žádáme, aby v případě, že se vlastník nemůže zúčastnit, vystavil některému z vlastníků či jiné (důvěryhodné) osobě plnou moc na zastoupení při hlasování. V případě společného vlastnictví manželů je nutná účast obou manželů, případně plná moc pro jednoho z nich. Vzor plné moci je ke stažení v sekci Dokumenty

29.10.2015

Zdá se vám, že vám netopí topení nebo neteče dost teplá voda? Podívejte se do sekce OPS jaká ja aktuální teplota teplé vody a vody v radiátorech.

14.3.2015

Zápis ze shromáždění ze dne 10.11.2014 ke stažení v sekci Dokumenty.

24.10.2014

Pozvánka na shromáždění členů SVJ Tovární

Datum:10.11.2014
Čas:17:30
Místo:Společné prostory 495
Program: 1. Hospodaření SVJ

- účetní uzávěrka za rok 2013
- stav účtu

2. Plán investic

- zřízení objektové předávací stanice
- rekonstrukce plynovodů – stoupačky
- výměna vodoměrů

3.Diskuze

Objektová předávací stanice

Kvůli ukončení životnosti výměníku tepla společnosti ČEZ, který nás zásobuje teplou vodou a teplem, vyzval ČEZ všechny připojené domy, aby do 1 roku zřídily vlastní výměníky v každým domě (Objektová předávací stanice). Zřízením OPS budeme připojení na primární přívod tepla z teplárny Poříčí a tímto teplem si budeme již pouze pro náš dům výrábět teplo a teplou vodu. OPS musíme zaplatit z vlastních zdrojů, avšak návratnost investice je plánována do dvou let, díky snížení ceny za GJ tepla ze sekundární na primární sazbu. Náklady na teplo se tedy výrazně sníží. Nabídku ČEZ na zřízení OPS můžete stáhnout zde.

1.1.2014

Zápis ze shromáždění ze dne 25.6.2013 ke stažení v sekci Dokumenty. Dle rozhodnutí shromáždění došlo úpravě stanov (počet členů výboru kontrolní komise). Aktualizová verze stanov je rovněž k dispozici.

3.4.2013

Zápis ze shromáždění ze dne 18.3.2013 a účetní závěrka za rok 2012 ke stažení v sekci Dokumenty.

1.11.2009

Dne 9.11.2009 v 18:00 se v bývalém kině Mládežnická koná shromáždění SVJ. Pokud se nemůžete zůčastnit, udělte prosím plnou moc Vašemu sousedovi, nebo osobě, které důvěřujete. V případě nedostatečné účasti by muselo být shromáždění opakováno. Formulář pro plnou moc najdete zde.

5.6.2009

Ve vchodě 494 byly nainstalovány nové antenní zásuvky pro příjem televizního pozemního a satelitního vysílání a rádia.Do dokončení prací a zapojení celého domu bude možné nové zásuvky využít pouze pro příjem satelitního signálu. Pro pozemní televizní signál používejte zásuvky stávájící.

Pro připojení satelitních přijímačů do nových zásuvek použijte prostřední konektor se závitem. Můžete použít původní kabel od Vaší staré satelitní antény (případně upravit jeho délku) nebo navštívit prodejce satelitní techniky a kabel zakoupit.
Pro příjem satelitního vysílání je třeba nastavit ve Vašich příjímačích funkci DiSEq. Nově instalovaná satelitní anténa umožňuje příjem programů ze 4 družic. Bez správného nastavení funkce DiSEq přijímač neumí zvolit, ze které družice si přejete programy příjímat.

Funkci DiSEq nastavte dle následujících parametrů:
DiSEq pro příjem ze 4 družic
1 Astra 1 19.2°E (UPC Direct)
2 Astra 3A/1G/1E 23.5°E (CSLink, SkyLink)
3 Hotbird 13.0°E
4 Intelsat 10-02/Thor 1.0°W (DigiTV)

Upozorňujeme Vás, že během prací na zapojení dalších částí domu může docházet v průběhu dne ke krátkodobým výpadkům satelitního signálu.

V případě problémů nebo dotazů kontaktujte pana Velikovského (tel.: 739 552 560).

15.4.2009

Prohlédněte si harmonogram výměny oken:

vchod 494

vchod 495

vchod 496

5.4.2009

V úterý 14. 4. 2009 v 18 hodin se koná informační schůzka k plánované rekonstrukci domu. Prosíme zástupce všech bytů, aby se dostavili do vchodu 495, kde budou prezentovány výsledky výběrového řízení, harmonogram prací a samozřejmě bude prostor i pro Vaše dotazy.

23.3.2009

Ve čtvrtek 26. 3. 2009 proběhne kontrolní měření oken. Měření ve vytypovaných bytech provede pracovník firmy Vekra a.s. pan Melicher. Prosíme všechny uživatele bytů, aby na požádání umožnili přístup ke všem oknům a balkónu.

19.2.2009

Vzhledem k technickým problémům u poskytovatele internetoveho hostingu došlo ke ztrátě dat celého serveru WWW.SVJTOVARNI.CZ. V současné době jsou již stránky funkční, všechy údaje a dokumenty budou postupně doplňovány zpět.

19.2.2009

Výbor na své schůzi 3.2.2009 odhlasoval uzavření úvěrové smlouvy. Zápis ze schůze k dispozici zde.

19.2.2009

Na schůzi výboru dne 10.2.2009 byl zvolen dodavatel stavby. Zápis ze schůze k dispozici zde.